Факультет гидромелиорации, экологии и землеустройства

Сокулук дарыя бассейнининдеги гидромелиоративдик системадагы гидротехникалык курулмаларды иштетүү боюнча көчмө сабак

2021-жылдын 11-декабрында, Кыргыз Республикасынын Улуттук Суу Шериктештиги Өкмөттүк эмес уюмунун координатору К.А.Мусабаева жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин СПАларды колдоо бөлүмүнүн башкы адиси Дж.К.Садабаеванын демилгелери менен “Мелиорация жана суу ресурстарын башкаруу” кафедрасында окуган 4-курстун студенттери “Гидромелиоративдик системаларды эксплуатациялоо” сабагы боюнча кафедранын жетекчиси Б.О.Аскаралиев, улуу окутуучу К.А.Сарыгулова  жана К.Э. Омурзаков тарабынан Сокулук дарыясындагы Сокулук суу алуучу түйүнүнө барып, көчмө сабак өтүп келишти.